ABA Courses, hierna ABA Courses genoemd, verleent u hierbij toegang tot www.abacourses.com en nodigt u uit om onze aangeboden goederen (en diensten) te kopen.
ABA Courses behoudt zich het recht voor om de inhoud of elementen op de website te wijzigen of te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

ABA Courses maximaliseert haar inspanningen om www.abacourses.com zo vaak mogelijk bij te werken en aan te vullen. Desalniettemin is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.
De materialen op www.abacourses.com worden aangeboden met enige garantie of aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van ABA Courses.
Specifiek, met betrekking tot prijzen en andere informatie over producten op www.abacourses.com, zijn we niet betrouwbaar voor enige duidelijke programmeerfout of typefouten. Op basis van dergelijke fouten kunt u niet beweren een overeenkomst met ABA Courses te zijn aangegaan.
ABA Courses is niet verantwoordelijk en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op www.abacourses.com.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze materialen berusten bij ABA Courses.
Het is niet toegestaan ​​deze materialen te kopiëren, (verder) te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABA Courses, behoudens afwijkingen in dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij anders aangegeven voor specifieke materialen.

Andere

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.