FAQ

Wij bieden een verscheidenheid aan 40 urige RBT-cursussen en we ontwikkelen voortdurend andere ABA cursussen. We ontwikkelen momenteel een training in PECS, VB MAPP en Verbaal Gedrag.

ABA staat voor: Applied Behavior Analysis (ABA). ABA begon in de jaren 1960 met Skinner. Het is gebaseerd op de wetenschap van leren en gedrag. ABA helpt ons te begrijpen hoe gedrag werkt, hoe gedrag wordt beïnvloed door de omgeving en hoe leren plaatsvindt.

Het doel is om gedrag te vermeerderen dat nuttig is en gedrag dat schadelijk is te verminderen. ABA kan helpen met het:

  • Verbeteren van taal- en communicatievaardigheden
  • Verbeteren van concentratie, academische vaardigheden, speelvaardigheden, sociale vaardigheden, geheugen, functionele vaardigheden
  • Verminderen van probleemgedrag (driftbuien, niet luisteren, agressief gedrag, verslavend gedrag)

Dit is een 40-uur durende training die je voorbereidt op het Behavior Analyst Certification Board (BACB) Competency Assessment examen. Deze RBT-training is gebaseerd op de RBT-takenlijst -2de editie- en is ontworpen om te voldoen aan de vereiste training van 40 uur voor het RBT-diploma. Deze cursus wordt onafhankelijk van de BACB aangeboden.

Ja, je kunt 40 SKJ-punten verdienen voor de RBT-training. De training is geaccrediteerd. Klik op de volgende link om gelijk op onze SKJ pagina te komen: https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/?fwp_zoek_opleiding=Behavior%20Technician

De Registered Behavior Technician ™ (RBT) is een paraprofessional die oefent onder voortdurend toezicht van een BCBA, BCBA-D of BCaBA. De RBT is primair verantwoordelijk voor de directe implementatie van ABA. De RBT ontwerpt geen interventie- of beoordelingsplannen. Het is de verantwoordelijkheid van de RBT-supervisor om te bepalen welke taken een RBT mag uitvoeren als functie van zijn of haar training, ervaring en competentie.

 

De RBT-training is bedoeld voor opvoeders, ouders en andere professionals die graag evidence-based Applied Behavior Analysis (ABA) principes en strategieën willen leren om individuen en families te helpen met ontwikkelingsproblemen, verschillende aandoeningen en / of gedragsproblemen. Bovendien kan ABA ook worden gebruikt in managementprocessen.

Dit is een 40-uur durend trainingsprogramma wat de RBT-takenlijst (2e editie) omvat, de relevante ethische code-elementen en een overzicht van de rollen BCBA, BCaBA en RBT. Klik hier: Meer informatie

De eisen worden vastgesteld door de BACB. De aanvrager moet:

  • 18 jaar en ouder zijn
  • Een middelbare schooldiploma of equivalent hebben 
  • De 40-uur durende training voor de RBT-takenlijst hebben voltooid (de training moet worden voltooid binnen 180 dagen nadat de deelnemer is begonnen) 
  • Competentiebeoordeling: Geslaagd zijn voor een gedragsmatige competentiebeoordeling die wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde supervisor
  • Een ‘backgroundcheck’ moet zijn voltooid.

Je moet de cursus dan opnieuw kopen en beginnen vanaf het begin, omdat de BACB vereist dat de training binnen 180 dagen wordt voltooid. 

Deze cursus is een online cursus van 40 uur en omvat 83 modules. Alle modules bevatten Power Point Slides (geschreven in het Engels), met een audio in de taal van jouw keuze. De modules bevatten quizzes, zodat je kennis constant wordt uitgedaagd. We gebruiken levensechte video’s, die zijn opgenomen bij gezinnen thuis en buitenshuis.

Je leert evidence-based ABA gedragsinterventie technieken en -strategieën voor individuen, inclusief: datameting, hoe vaardigheden aan te leren, hoe gedragsreductie bereiken, hoe oudertraining te doen, rapportage technieken, en professioneel gedrag. De training behandelt alle taken en subtaken in de RBT-takenlijst en de ethische vereisten. En een gratis bonus: Verbal Behavior training is inbegrepen.

Engels, Nederlands, Arabisch, Spaans en Frans. De tekst is in het Engels en de audio is in meerdere talen.

Je ontvangt dit onmiddellijk nadat je het eindexamen hebt afgelegd. Je kunt het downloaden in de Board’s portal.

De RBT-training behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen die nodig zijn voor jou om een carrière als Registered Behavior Technician te krijgen, waarbij jij mensen helpt met een diagnose van Autisme Spectrum Stoornis en andere ontwikkelingsstoornissen.

Na het behalen van de 40-uur cursus, ga je samenwerken met een Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Vervolgens zul je een competentie examen doen en een laatste examen doen.

Een Board Certified Behavior Analyst is beschikbaar via de website van de Behavior Analyst Certification Board: https://www.bacb.com/